Tom

Totalt: 0,00 kr
kiselpasta

Amasan Kiselpasta T12

Amasan Kiselpasta T12

Silicon kontaktpasta

Temperaturområde: -30°C bis +200°C

kiselpasta
5g

5g tub