Tom

Totalt: 0,00 kr
DC säkerhetsbrytare GARO GPVM

GARO säkerhetsbrytare DC

GARO GPVM
Solcell-DC-brytare för applikationer med solpanel.

DC-brytarna är avsedda för applikationer med solpaneler. Solcellerna är alltid påkopplade eftersom de alltid tar emot sol. Panelerna genererar likspänning och detta omvandlas till växelström i en växelriktare.Spänningen är därmed ganska stor direkt från solpanelerna och därför är det viktigt att likspänningen snabbt kan brytas för att man ska kunna arbeta med övrig utrustning i anläggningen. DC-brytaren skall placeras mellan solpanelerna och växelriktaren. Gärna i så direkt anslutning som möjligt till solpanelerna. I vissa fall är växelriktaren utrustad med brytare. Denna brytare kan vara svår att komma åt.

DC säkerhetsbrytare GARO GPVM
216

2-polig
Nominell ström Iu: 16 A
Isolationsspänning: 800V (16A)
Isolationsspänning: 1200V (10A)
E-nummer: 3134035

GARO GPVM 416 säkerhetsbrytare DC
416

4-polig
Nominell ström Iu: 16 A
Isolationsspänning: 400V (16A)
Isolationsspänning: 800V (16A)
Isolationsspänning: 1200V (16A)
E-nummer: 3134037

GARO GPVM 432 säkerhetsbrytare DC
432

4-polig
Nominell ström Iu: 32 A
Isolationsspänning: 400V (32A)
Isolationsspänning: 800V (32A)
Isolationsspänning: 1200V (32A)
E-nummer: 3134038